Privacy

Om de zwangerschapscontroles goed te kunnen uitvoeren moeten wij je administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment een goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement ligt bij ons ter inzage.