Alcohol

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over alcoholgebruik en zwangerschap. Het advies luidt: aanstaande ouders en moeders die borstvoeding geven kunnen beter helemaal af te zien van alcoholgebruik. Dit om een verhoogd risico voor de gezondheid van het kind te vermijden. Moeten zwangere en zogende vrouwen helemaal geen alcohol drinken of kan een enkel glas geen kwaad? De adviezen verschillen nogal eens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de enige veilige optie is: niet drinken. Ook voorafgaand aan de conceptie is niet drinken, ditmaal door beide partners, de enige keuze die schadelijke effecten uitsluit.Elke vermindering van het gebruik van alcohol door de aanstaande ouders verkleint de risico’s. Dat geldt voor het gemiddelde gebruik, maar zeker ook voor incidentele uitschieters. Tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven moet na een glas alcoholhoudende drank drie uur gewacht worden met voeden of kolven voor latere voedingen. Elk glas meer vermeerdert die tijd met drie uur.
De grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek levert het volgende beeld op over de effecten van alcoholgebruik bij aanstaande ouders, zwangeren en moeders die borstvoeding geven:

 

Aanstaande ouders:

  • Er zijn aanwijzingen dat een vrouw die één standaard horecaglas alcoholhoudende drank per dag drinkt al verminderd vruchtbaar kan zijn
  • Ook kan dit het risico van een miskraam verhogen
  • Alcoholgebruik door de man, voorafgaand aan de conceptie, speelt mogelijk ook een rol. Hoe meer er door beide partners gedronken wordt, hoe sterker de effecten lijken te zijn. Niet drinken door beiden vanaf het moment dat de vrouw zwanger probeert te raken sluit deze risico’s uit.

 

Zwangeren:

  • Onderzoek wijst erop dat al bij één standaard horecaglas per dag het risico van miskramen en vroeggeboorte toeneemt
  • Ook kan deze hoeveelheid de latere psychomotorische ontwikkeling van het kind ongunstig beïnvloeden
  • Het risico van deze en andere effecten neemt toe naarmate een zwangere vrouw meer alcohol drinkt
  • Dit principe geldt als ze gemiddeld meer alcohol binnen krijgt, maar ook als ze af en toe bij één gelegenheid veel drinkt
  • Bij twee tot zes glazen per dag loopt een kind later mogelijk meer kans op alcoholverslaving
  • Zes glazen per dag tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige aangeboren afwijkingen, zoals het Foetaal Alcohol Syndroom; FAS-kinderen vertonen groeiafwijkingen, hersenletsel en afwijkende gelaatstrekken

 

Vrouwen die borstvoeding geven
Baby’s blijken aanzienlijk minder te drinken in de drie uur nadat hun moeder een of twee standaard horecaglazen alcoholhoudende drank heeft gedronken
Ook kan een verstoord slaap-waakpatroon optreden