Wat nog te regelen?

Wat nog te regelen?

U heeft een kinderwens, u bent zwanger of uw partner is zwanger, of uw baby is net geboren. Dan krijgt u mogelijk te maken met testen rond de zwangerschap, zwangerschapsverlof of geboorteverlof regelen, naamskeuze en geboorteaangifte. Vul de vragen in uit onderstaande link en bekijk wat u moet regelen als u een kind krijgt.

https://www.rijksoverheid.nl

 

Kraamzorg

Kraamzorg kan je zelf of via je zorgverzekering regelen tussen 12-16 weken.

Wij werken het meeste samen met Regionale kraamzorg (van het RKZ) en de Kraamvogel.

Regionale kraamzorg RKZ: www.rkzkraamzorg.nl

Kraamvogel: www.dekraamvogel.nl

 

Erkenning

Als u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn, dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het stadhuis. Wilt u dat het 1e kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen.

De keuze voor een achternaam geldt vervolgens voor alle kinderen die uit uw relatie worden geboren. Bij het opmaken van de akte moet u beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Wij raden je aan jullie kindje vóór de geboorte te erkennen. Sinds januari 2023 betekend erkenning meteen medegezag, tenzij iets anders wordt afgesproken. Niet erkennen betekent dat het kindje juridisch gezien geen vader heeft.

Voor erkenning is nodig:
– geldig legitimatiebewijs van zowel de vader als de moeder;
– schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning;
– toestemming van de moeder voor de achternaamkeuze.

Maak hier je afspraak: https://www.beverwijk.nl/erkenning-ongeboren-kind

 

Erkenning bij niet-Nederlandse moeders

Als er sprake is van een Nederlandse vader en een niet-Nederlandse moeder is het verstandig vóór de geboorte jullie kindje te erkennen. Slechts bij erkenning vóór de geboorte krijgt het kind via de vader de Nederlandse nationaliteit. Erkent de Nederlandse vader bij of na de geboorteaangifte dan krijgt het kindje niet de Nederlandse nationaliteit van de vader. De Nederlandse nationaliteit kan dan pas na drie jaar worden verkregen, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover kun je opvragen bij burgerzaken, Tel.: 0251-256256.

 

 

Geboorteaangifte

Om de geboorte van uw kindje officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen geboorteaangifte. Dit kan online. U hoeft niet naar het Stadhuis te komen.

Maak hier je afspraak: https://www.beverwijk.nl/geboorteaangifte