Hulporganisaties/Links

Hulporganisaties

  • Miskraambegeleiding Nederland Mirjam van Kreij: www.miskraambegeleiding.nl
  • De vergeten vader: www.devergetenvader.nl
  • Miskraambegeleiding ‘Lief gedragen’: www.liefgedragen.nl
  • Steunpunt Nova. Verloren verwachting: www.steunpuntnova.nl
  • Vrouwen over het verlies van hun baby in de zwangerschap of rond de bevalling: www.isala.nl
  • Fiom, Stichting Ambulante Fiom, Centraal Bureau. Hulpverlening bij vragen op het terrein van (ongewenste) zwangerschap: www.fiom.nl
  • Deskundig op het gebied van Adoptie, Afstammingsvragen, Verliesverwerking, Kinderwens, Onbedoelde Zwangerschap en Tienerouderschap: www.praktijkborkentmulder.nl
  • Project Lotgenotencontact bij Miskramen Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw, Amsterdam; telefoon (020) 523 1100; fax (020) 622 7367. Project Lotgenotencontact bij Miskramen biedt ondersteuning aan vrouwen die een miskraam hebben gehad. Hiervoor organiseert men lotgenoten- contacten, zodat vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen en emoties kunnen verwerken.
  • Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek en ongewilde kinderloosheid: www.freya.nl