20 weken echo

Wat is de 20-weken echo?

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Deze echo vindt plaats tussen 19-21 weken van je zwangerschap. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo heeft niet als doel het bepalen van het geslacht van je kind.

 

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

  • open ruggetje
  • open schedel
  • waterhoofd
  • hartafwijkingen
  • breuk of gat in het middenrif
  • breuk of gat in de buikwand
  • ontbreken of afwijken van de nieren
  • ontbreken of afwijken van botten
  • afwijkingen aan armen of benen.

 

Het onderzoek

De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens je zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 

De uitslag

Je krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek wordt je doorverwezen naar het AMC (Regionaal centrum voor prenatale diagnostiek).

 

Betrouwbaar?

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.