13 en 20 weken echo

Vergelijking eerste trimester SEO en tweede trimester SEO

Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structu­ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

 

Wat is een 13-weken echo?

Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.

 

 

Wat is een 20-weken echo?

De 20-weken echo wordt ook wel tweede trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Deze echo vindt plaats tussen 19-21 weken van je zwangerschap. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo heeft niet als doel het bepalen van het geslacht van je kind.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

  • open ruggetje
  • open schedel
  • waterhoofd
  • hartafwijkingen
  • breuk of gat in het middenrif
  • breuk of gat in de buikwand
  • ontbreken of afwijken van de nieren
  • ontbreken of afwijken van botten
  • afwijkingen aan armen of benen.

 

De uitslag

Je krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek wordt je doorverwezen naar het AMC (Regionaal centrum voor prenatale diagnostiek). De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

 

Voor meer informatie: https://www.pns.nl