Miskraam

Wat is een miskraam:

Een miskraam is het verlies van een niet levensvatbaar embryo. Een miskraam wordt ook

wel een spontane abortus genoemd.

 

Oorzaak:

De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis. Meestal speelt hierbij een

chromosoomafwijking die toevallig bij de bevruchting ontstaat een rol. Het embryo in aanleg

is niet goed, groeit niet verder en wordt afgestoten.

 

Kans op een miskraam:

Vroege miskramen komen betrekkelijk vaak voor: bij ten minste één op de tien

zwangerschappen. De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd van de moeder.

Mogelijk hebben vrouwen die eenmaal een miskraam hebben meegemaakt een licht

verhoogde kans op een miskraam de volgende keer.

 

Is een miskraam te voorkomen?

Nee, je kunt er zelf niets aan doen om te voorkomen dat een miskraam optreedt. Ook is er geen behandeling mogelijk om ervoor te zorgen dat een miskraam niet optreedt.