Privacy

Om de zwangerschapscontroles goed te kunnen uitvoeren moeten wij je administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment een goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement ligt bij ons ter inzage.

 

Verloskundige praktijk Beverwijk:

  • gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert cliënten indien we bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.